คำถวายพระพรที่ 1
ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พระวรกายสมบูรณ์แข็งแรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรพสกนิกรชาวไทยตราบนานเท่านาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะอาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
คำถวายพระพรที่ 2
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
งานฐานข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
คำถวายพระพรที่ 3
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
นาย อติเทพ ประกอบกิจ
คำถวายพระพรที่ 4
ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
นายรุจิสรร สุระถาวร
คำถวายพระพรที่ 9
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
นางสาวสุพิตรา เศลวัตนะกุล
คำถวายพระพรที่ 10
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
นางสาววรรณภา ประภาสอน
คำถวายพระพรที่ 11
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
นายสุวิทย์ เอี่ยมสอาด
คำถวายพระพรที่ 12
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
นางสาวจุรีพร ศรีสุวรรณ
1 2 3 หน้าสุดท้าย