คำถวายพระพรที่ 13
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
นายเสฏฐวัฒน์ ใจอุ่น
คำถวายพระพรที่ 14
ขอพระองค์ทรงพระเจรฺิญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
นางสุชาดา นิ้มวัฒนากุล
คำถวายพระพรที่ 15
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 31
คำถวายพระพรที่ 16
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
นางชัชชษา เจือจันทร์ และครอบครัว
คำถวายพระพรที่ 17
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
นางสาววิลาวัณย์ กล้าแรง
คำถวายพระพรที่ 18
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ปัฐมาพร ใจกล้า
คำถวายพระพรที่ 19
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
นางสาวชนุตภรณ์ คำศรีใส
คำถวายพระพรที่ 20
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
นางสาวสุณิสา สำเร็จดี
หน้าแรก 1 2 3 หน้าสุดท้าย