ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
จำนวน 44 โพส | ดูทั้งหมด
ขอพระองค์ทรงพระเจริญพระวรกายแข็งแรงตลอดไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
งานฐานข้อมูลและสารสนเทศ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พระวรกายสมบูรณ์แข็งแรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรพสกนิกรชาวไทยตราบนานเท่านาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
คณะอาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

คำถวายพระพร : 250 ตัวอักษร

ชื่อผู้ลงนาม : 150 ตัวอักษร

ใส่ตัวเลขที่เห็น 940298กรุณาใช้คำที่สุภาพและศัพท์ที่เหมาะสม เราเป็นคนไทยนะครับ