คำถวายพระพรที่ 17
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
นางศีตรา มยูขโชติและครอบครัว
คำถวายพระพรที่ 18
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เยาวนา ยงยืน
หน้าแรก 1 2 3